Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2020/2021

WYDARZENIE

TERMIN

Spotkania z wychowawcami. W klasach z wychowawcą – szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie w czasie pandemii. Przedstawienie procedur szkolnych. Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

 •  godz. 8.00 – 8.45 klasy IV – VIII w klasach
 • godz. 9.00 – 10.45 klasy I – III sala gimnastyczna
 • godz. 10.45 – 11.30  oddziały ,,0” sala gimnastyczna

01.09.2020

Zebrania z rodzicami     - oddz. 0 A, 0 B  - godz. 12.00, 12.30

01.09.2020

Klasa I A  – sala nr 9 godz. 17.15

Klasa I B  – sala nr 11

Klasa IVA  – sala nr 109

Klasa IVB s  – sala nr 101A

02.09.2020

Klasa VA  – sala nr 11

Klasa VI A – sala nr 109

Klasa VI B – sala nr 108

Klasa VII C s – sala nr 101 a
09.09.2020

Klasa VI C – sala nr 105

Klasa VI Ds – sala nr 9

Klasa VII A – sala nr 109

Klasa VII B – sala nr 15
10.09.2020

Zebranie Rady Rodziców   godz. 18.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły
15.09.2020

SPOTKANIA  INDYWIDUALNE  Z  WYCHOWAWCAMI

Godziny i formę spotkań ustalają wychowawcy klas

28.10.2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III ………
 • Klasy IV – VIII godz. …………….

….11.2020

Święto Patrona Szkoły

9.12.2020

Informacje dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach za śródrocze 2020/2021 18.12.2020
JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej 22.12.2020
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2020 - 31.12.2020          

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

18.01.2021

Zebrania z rodzicami   - oddz. 0 A , 0B-  godz. 17.15

 • informacja o osiągnięciach dzieci
26.01.2021

WYWIADÓWKI w formie dostosowanej

 • Klasy I – III ………..
 • Klasy IV – VIII  godz. ……………..
...01.2021
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 11.02. – 14.02.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI  SPOTKANIA  INDYWIDUALNE  Z  WYCHOWAWCAMI

Dzień, godziny i formę spotkań podadzą wychowawcy klas

 • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
 • bieżące sprawy wychowawcze
…..03.2021

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

01.04 – 06.04.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI   - oddz. 0 A, B -  godz. 18.00

 • Przekazanie informacji  o  GOTOWOŚCI  DZIECKA  DO  PODJĘCJA  NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ,  
 • bieżące sprawy wychowawcze
18.05.2021r

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III ……….
 • Klasy IV – VIII …………

INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN  na koniec r. szk. 2020/2021 w tym ocen niedostatecznych oraz ocenach  z zachowania

….05.2021
EGZAMIN  KLAS VIII

25.05.2021

EGZAMIN  KLAS VIII 26.05.2021
EGZAMIN  KLAS VIII 27.05.2021
Dzień  Dziecka – festyn rodzinny 01.06.2021
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2020/2021 11.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 kl. VIII       godz.  17.00

24.06.2021

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • 9.00 kl. IV-VII SP7
 • 10.00     kl. I – III SP7
 • godz.11.00 ,,0”
25.06. 2021