Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2021/2022

WYDARZENIE

DZIEŃ

DATA

Spotkania z wychowawcami. W klasach z wychowawcą – szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie w czasie pandemii. Przedstawienie procedur szkolnych.

Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

godz. 9.00 klasy IV – VIII w sali gimnastycznej,

godz. 9.00 – oddziały ,,0”

godz. 10.00 –– klasy II, III w salach lekcyjnych,

godz. 10.00 – klasy I Pasowanie na ucznia

środa

01.09.2021

Zebrania z rodzicami    

oddz. 0 A, 0 B ,

klasa I A sala 207

IB sala 205

poniedziałek

30.08.2021

Zebrania z rodzicami:

Klasa II A – sala 201A

Klasa II B – sala 206

Klasa III A – sala 202

Klasa III B – sala 204

czwartek

godz. 17.00

02.09.2021

Zebrania z rodzicami:

Klasa IVA  – sala nr 109

Klasa IVB   – sala nr 106

czwartek

godz. 18.00

02.09.2021

Zebrania z rodzicami:

Klasa V A– sala 102 

Klasa VIA  – sala nr 11

Klasa VIIA – sala nr 107

Klasa VII B – sala nr 108

Klasa VIII C s – sala nr 101 a

środa godz.18.00

08.09.2021

Zebrania z rodzicami:

Klasa VBS  – sala 103

Klasa VII C – sala nr 109

Klasa VII Ds – sala nr 9

Klasa VIII A – sala nr 104

Klasa VIII B – sala nr 105

czwartek godz. 18.00

09.09.2021

Zebranie Rady Rodziców   godz. 19.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły

czwartek godz. 19.00

09.09.2021

Odsłonięcie muralu. Gdańsk bez plastiku. Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska

środa

20.10.2021

30 -lecie szkoły. Jubileusz z udziałem gości.

piątek godz. 10.00

22.10.2021

SPOTKANIA  INDYWIDUALNE  Z  WYCHOWAWCAMI

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas, w tym dniu n-le mają dyżur w godz. 17.30 – 19.00

środa

27.10.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII godz. 18.00

środa

17.11.2021

Andrzejki klasowe

wtorek

30.11.2021

Święto Patrona Szkoły czwartek

9.12.2021

Informacje dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach za śródrocze 2020/2021 środa 22.12.2021
JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej środa 22.12.2021
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2021 - 31.12.2021           

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

piątek

28.01.2022

Zebrania z rodzicami   - oddz. 0 A , 0B-  godz. 17.15

 • informacja o osiągnięciach dzieci

wtorek

08.02.2022

WYWIADÓWKI w formie dostosowanej

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII  godz. 18.00

środa

09.02.2022
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 14.02. – 27.02.2022
Dzień Otwarty w SP7 sobota luty/marzec 2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

Klasy I – III  godz. 17.00

Klasy IV – VIII  godz. 18.00

 • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
 • bieżące sprawy wychowawcze

środa

30.03.2022

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

14.04 – 19.04.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII godz. 18.00
 • INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN  na koniec r. szk. 2020/2021 w tym ocen niedostatecznych oraz ocenach  z zachowania

18.05.2022
EGZAMIN  KLAS VIII wtorek

24.05.2022

EGZAMIN  KLAS VIII środa 25.05.2022
EGZAMIN  KLAS VIII czwartek 26.05.2022
Dzień  Dziecka  środa 01.06.2022
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2021/2022 10.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 kl. VIII       godz.  17.00

czwartek

23.06.2022

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • 9.00 kl. IV-VII SP7
 • 10.00     kl. I – III SP7
 • godz.11.00 ,,0”

piątek

24.06. 2022