REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK 2021/2022

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rekrutacji (załącznik poniżej).

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 10 maja 2021, zgodnie z harmonogramem.

Przedszkola / Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
+48 58 323 67 94 Oddziały "0" w SP 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i kryteriów naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/szkoly-i-przedszkola-publiczne,a,2818 

Poniżej w pliku znajduje się Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, które trzeba wypełnić, podpisać i wrzucić do skrzynki w szkole lub odesłać mailem na adres sekretariatu.

Link do naboru tutaj>>

Dyrekcja SP 7