REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rekrutacji (załącznik poniżej).

Rekrutacja rozpoczyna się 7 marca o godz. 12:00
 
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

Link do naboru tutaj>>

Przedszkola / Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
+48 58 323 67 94 Oddziały "0" w SP 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i kryteriów naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/szkoly-i-przedszkola-publiczne,a,2818 


Dyrekcja SP 7