Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Dzień tygodnia Biblioteka  Czytelnia
Poniedziałek 7:50 - 12:30

12:30 - 15:00

Wtorek

7:50 - 8:55

10:50 - 12:30

12:30 - 15:00

Środa 11:00 - 15:00 (praca wewntętrzna) 12:30 - 15:00
Czwartek 9:00 - 11:45 12:30 - 15:00
Piątek 9:00 - 12:30 12:30 - 15:00Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej:

 1. Biblioteka szkolna wspiera proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy szkoły poprzez współpracę z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.
 2. Realizacja procesu dydaktycznego, w tym promocji czytelnictwa, poprzez różnorodne formy działań pedagogicznych, również plastycznych/artystycznych.
 3. Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym i mniej zdolnym w procesie dydaktycznym.
 4. Uroczystość pasowania uczniów klas I na czytelnika biblioteki szkolnej.
 5. Prowadzenie koła czytelniczego.
 6. "Zrozumieć lekturę" - projekcje adaptacji filmowych w bibliotece szkolnej.
 7. Popularyzacja poezji poprzez eksponowanie wydarzeń historycznych, tematycznych, okolicznościowych, rocznicowych w gablocie na holu szkoły.
 8. Wyzwalanie wśród czytelników biblioteki szkolnej kreatywności w myśleniu i działaniu.
 9. Inspirowanie uczniów do stosowania w procesie edukacyjnym nowoczesnych narzędzi technologicznych tj. TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej).
 10. Wspieranie młodzieży szkolnej w realizacji wolontariatu.
 11. Współpraca biblioteki szkolnej z instytucjami państwowymi i prywatnymi w celu realizacji zadań charytatywnych.
 12. Aktualizowanie bieżących informacji działań biblioteki szkolnej w gablotach na holu szkoły.REGULAMIN BIBLIOTEKI SP 7 w Gdańsku


Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie SP 7 i Gim nr 30, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 1 książkę, a w uzasadnionych przypadkach więcej.
Książki wypożyczane są na okres 14 dni.
Nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć czas na jaki wypożyczona jest książka.
Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI MEDIALNEJ

Czytelnia gromadzi czasopisma młodzieżowe, popularnonaukowe i oświatowe, kasety wideo i płyty CD.
Ze zbiorów czytelni uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu
W czytelni obowiązuje cisza.
W ICM z komputerów korzystamy po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
Zabrania się instalować programy komputerowe na stacja roboczych znajdujących się w ICM.Promocja czytelnictwa poprzez działania plastyczne - współdziałanie ze świetlicą szkolną. SOWA - symbol mądrości i nauki - wykorzystanie materiałów ekologicznych. Fot. Bożena Leonczuk