Sygnał dźwiękowy i ewakuacja...
W dniu dzisiejszym została przeprowadzona próbna ewakuacja. W ćwiczeniach wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Po usłyszeniu sygnału wszyscy niezwłocznie, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Celem ćwiczeń było przypomnienie planu ewakuacji szkoły i wypracowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń. Nad całością czuwali: Pani Dyrektor Mirosława Krause i Pan Mariusz Machaliński👍📢👍