Nasi zerówkowicze włączyli się w akcję "Narodowe czytanie"📖. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Dziś dzieci wysłuchały dostosowanego do ich wieku fragmentu dzieła Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej". Zapoznały się z głównymi bohaterami utworu, chodziły z Panem Dulskim po pokoju i mierzyły ilość kroków. Dużo dobrej zabawy było przy tym🙂.