Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego

80-298 Gdańsk
ul. mjr. Mieczysława Słabego 6

sekretariat - tel/fax.058 349-68-16
                        tel/fax. 058 349-62-59

centrala 58 349-68-83


pokój nauczycielski - wew. 31

świetlica - wew. 32

biblioteka - wew. 35

pielęgniarka szkolna - wew. 28

psycholog - wew. 36

pedagog  - 58 349-68-83 wew. 24

e-mail: sp7.gda@wp.pl