Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2019/2020

LP.

WYDARZENIE

TERMIN

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 IX 2019 r.

2

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

26 IX 2019 r.

3

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2019 r.

4

Dni wolne od zajęć

31 X 2019 r.

5

Spotkania z rodzicami

6 XI 2019 r. - zebrania ogólnoklasowe (zapoznanie z propozycjami ocen za semestr I)
7 I 2020 r. - zebrania oddz. 0A, 0B, 0C
8 I 2020 r. - zebrania ogólnoklasowe kl. I - VIII

6

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII - 31 XII 2019 r.

7

Zakończenie I semestru

10 I 2020 r.

8

Ferie zimowe

13 I - 26 I 2020 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

9 IV - 14 IV 2020 r.

10

Dzień otwarty szkoły
Zapraszamy uczniów i Rodziców

II / III 2020 r.

11

Egzamin ósmoklasisty - język polski

16 VI 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

12 Egzamin ósmoklasisty - matematyka 17 VI 2020 r. (środa) – godz. 9:00
13 Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny 18 VI 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
14

Spotkania z rodzicami

25 III 2020 r. - zebrania ogólnoklasowe
29 IV 2020 r. - zebrania oddz. 0A,0B,0C
20 V 2020 r. - zebrania ogólnoklasowe

15

Dni wolne od zajęć


21, 22, 23 IV 2020 r. (dla uczniów do kl. VII)
30 IV 2020 r.
1 V 2020 r.
12 VI 2020 r.

16

FESTYN RODZINNY

V 2020 r.

17

Propozycje wszystkich ocen końcoworocznych

8 V 2020 r.

18

Bal klas VIII

VI 2020 r.

19

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji

17 VI 2020 r.
20

Zakończenie roku szkolnego

26 VI 2020 r.