Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”

Do udziału zapraszamy:
- dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych,
- uczniów szkół podstawowych I-IV, którzy mogą wykonać prace fotograficzne oraz
- uczniów szkół podstawowych V-VIII, których zadaniem jest wykonanie 1 minutowego filmu.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.
Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
NA PRACE CZEKAMY DO – 9 KWIETNIA 2021 R

https://www.pomorskaizba.pl/aktualnosci/konkurs-jakie-znasz-zawody-zapraszamy/

Prace należy dostarczyć do nas do szkoły (dostarczymy wszystkie razem) lub osobiście, albo pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku, 
al. Piwna 1/2, pok. nr 209, 80-831  Gdańsk

z dopiskiem: „Jakie znasz zawody?”

e-mail:
m.muszynska@pomorskaizba.com.pl
a.bielenik@pomorskaizba.com.pl