Dzielnicowy konkurs plastyczny "Kartka Wielkanocna"

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego

ul. mjr. Mieczysława Słabego 6

80-298 Gdańsk

Tel.: 58 349-68-16

e-mail:  sekretariat@sp7.edu.gdansk.pl

Cele:

 • rozwijanie wrażliwości oraz zainteresowań plastycznych;
 • propagowanie folkloru i tradycji związanych z Wielkanocą;
 • zachęcanie uczniów do twórczych działań.

Regulamin:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku: od 3-15 lat z placówek edukacyjnych z dzielnicy Matarnia.
 • Prace formatu A4 lub A5 wykonane dowolną techniką składamy do dnia 26 marca 2021 r.
 • Każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę (1 dziecko = 1 praca).
 • Oceniane będą: oryginalność, samodzielność wykonania pracy oraz zgodność z tematem.
 • Kategorie:

I kategoria: przedszkole oraz kl. 0

II kategoria: kl. 1-3

III kategoria: kl. 4-6

IV kategoria: kl. 7-8

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę:

- imię i nazwisko uczestnika,

- wiek,

- adres i telefon placówki edukacyjnej,

- imiona i nazwiska nauczycieli, pod opieką których praca została wykonana;

- zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz fotografowanie wszystkich prac w celu promocji ww. Konkursu przez Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133 z późn. zmianami).

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 31 marca 2021 r.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy.

Wyniki będą umieszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 - http://http://sp7.edu.gdansk.pl/plsp7.edu.gdansk.pl/pl oraz na Facebooku naszej szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 781787687 lub 509209398

Koordynatorzy konkursu:

 • Agnieszka Sebb, Karolina Gala, Lucyna Markowska, Agnieszka Szymańska.

 

Zapraszamy do udziału!