Konkurs ROBIMY Komiks lub reportaż #WodyToNieŚmietnik

22 kwietnia w Dniu Ziemi Wody Polskie chcą przypomnieć o wodzie – niezbędnej nam wszystkim do życia. Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata w tym roku z hasłem przewodnim: Przywróć naszą ziemię.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zaprasza uczniów szkół podstawowych, z programu Aktywni Błękitni - Szkoła Przyjazna Wodzie, do udziału w konkursie na komiks lub reportaż pod hasłem: #WodyToNieŚmietnik. Konkurs zostanie oceniony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VIII. Uczniowie w ramach konkursu przedstawią pomysły i sposoby "czuwania" nad czystością wód, dbania o wody, sposoby czerpania korzyści z czystej wody 😉

Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat zagadnień związanych z koniecznością dbania o naszą planetę w tym o czystość wód. Komiksy i reportaże mogą być wykonane dowolną techniką na kartce formatu A4/A3, bądź też w wersji multimedialnej w wybranym programie graficznym. Oceniana będzie zgodność pracy z tematyką konkursu, przejrzystość prezentowanych treści, niestandardowe pomysły, oryginalność oraz nowatorskie ujęcie tematu.

W obu kategoriach wiekowych zostaną wybrane trzy pierwsze miejsca, za które przewidziane są nagrody i dyplomy , a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki. Biblioteki szkolne wzbogacą się o publikacje książkowe Wód Polskich.

Organizatorem konkursu jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Konkurs trwa do 15.05.2021 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca 2021.

Zapraszamy do udziału. Pytania kierujcie na adres: Ewa.Wisniewska@wody.gov.pl

Życzymy powodzenia!