23 czerwca o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 klas ósmych. Uczestniczyli w nim oczywiście absolwenci, dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rodziców oraz delegacja klas 7, która pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki.

Uroczystość rozpoczęła się Polonezem z serialu "Czas Honoru", którego choreografię tradycyjnie ułożyła Pani Joanna Gaczoł-Dyba, a zatańczyli go oczywiście nasi Absolwenci. Później nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pani dyrektor Mirosławy Krause i wręczenie wspólnie z wychowawcami klas ósmych Listów Gratulacyjnych wyróżniającym się uczniom i rodzicom. Nagrody Dyrektora za najlepsze wyniki w szkole otrzymali Alex Olesiejuk i Jan Wojcieszkiewicz.

Oprócz świadectw i nagród absolwenci otrzymali także upominki - bilety do kina od Rady Rodziców.
      Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia.  
        Następnie siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów przedstawieniem i upominkami oraz życzyli im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Nad całością oprawy artystycznej czuwały Panie Agata Labuda i Agata Sztramska.

Za fotorelację dziękujemy naszej absolwentce Oliwii, która uczy się fotograficznego rzemiosła w technikum.🥰


Kochani Uczniowie, jeszcze raz życzymy: niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu.  Nie bójcie się marzyć!