Dnia 24.09.2019 r. klasy uczące się j.kaszubskiego uczestniczyły w Święcie Ziemniaka w Kamienickim Młynie. Uczniowie brali udział w „ziemniaczanych” konkursach i wykopkach, a taczkami zawozili ziemniaki do ogniska. Weszli też na Zamkową Górę, by tam spotkać się ze strzegącą tego miejsca Zuzanną, natomiast w krzaczkach jagód wypatrywali kaszubskiego diabełka Srela. Srel się pojawił w towarzystwie kolegi, więc szybko zrobiliśmy kilka zdjęć na pamiątkę.