DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Rodziców w dniu 4 września 2019 r. o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono następujące dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:

  • 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  • 21, 22, 23 KWIETNIA 2020 R. – EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
  • 30 KWIETNIA 2020 R.
  • 12 CZERWCA 2020 R.

W tym czasie oddziały „0” i świetlica szkolna pracują zgodnie z planem.

Dyrektor SP 7
Mirosława Krause